top of page

อุดฟัน/Veneer เพื่อความสวยงาม

Price list /ราคา วีเนียร์

Composite veneer  
Ceramic veneer

 

5,500/ ซี่ tooth 
15,000 / ซี่ tooth   

   Promotion ceramic veneerทำตั้งแต่8ซี่ขึ้นไป เพียง 14,000/ซี่

สีฟ้า สีครีม คลินิกทำฟัน โปรโมชั่น เรียบง่าย ทันสมัย โปสเตอร์ (1040 x 1040 px) (1040 x 104

Veneer

veneer วีเนียร์ คือ
วีเนียร์ ราคา
veneer คืออะไร
ยิ้มสวย ทำveneer

Ceremic veneer แก้ไขรูปร่างฟันและสีฟัน

อุดฟัน ปิดช่องห่าง

อุดฟันปิดช่องว่าง แก้ไขช่องห่างระหว่างฟัน โดยการอุดด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 

veneer ฟัน
veneer ฟัน

K' Samina ผู้เข้าประกวด MUT2020

เปลี่ยนวัสดุเดิมที่ติดสี เป็นคราบ ให้ดูสะอาดขึ้นด้วยวัสดุอุดสีเหมือนฟัน

เติมปลายฟันที่บิ่น แตกได้ด้วย วัสดุสีเหมือนฟัน

bottom of page