top of page

ฟอกสีฟัน คืออะไร

รีวิวฟอกสีฟัน ขั้นตอนการฟอกสีฟัน

ฟอกสีฟัน คืออะไร

Teeth whitening

ฟอกสีฟัน คืออะไร  (ฟอกฟันขาว Teeth whitening cool light LED) เป็นการรักษาที่ช่วยให้ฟันที่มีสีคล้ำ สีเหลือง กลับมามีสีขาวขึ้น ทันตแพทย์จะใช้น้ำยาฟอกสีฟันที่มีความเข้มข้นสูงป้ายลงบนฟัน จากนั้นจะฉายแสง Cool Light LED หรือเลเซอร์ เพื่อกระตุ้นให้น้ำยาฟอกสีฟันเกิดการแตกตัวออกเป็นออกซิเจน แทรกซึมผ่านชั้นผิวเคลือบฟัน เข้าไปขจัดเม็ดสีในเนื้อฟันโดยเฉพาะสีเหลือง ซึ่งก็จะทำให้ฟันขาวขึ้น โดยที่ไม่ทำร้ายชั้นผิวเคลือบฟัน การฟอกสีฟันสามารถทำให้ฟันขาวขึ้นจากเดิมได้ประมาณ 3-8 เฉด ขึ้นอยู่กับการตอบสนองต่อน้ำยาฟอกสีฟันของแต่ละบุคคล

by Multi dent

ขั้นตอนการฟอกสีฟัน

2. การฟอกสีฟัน

ทำความสะอาดผิวฟัน

ก่อน ฟอกสีฟัน ทันตแพทย์จะเทียบสีฟันก่อนการรักษา

เตรียมผิวฟัน ได้แก่ การขูดหินปูน (ในกรณีที่มีหินปูน) และขัดฟัน

ใส่ที่กั้นริมฝีปาก และ ทำการบล็อกเหงือกบริเวณขอบเหงือก เพื่อปกป้องเหงือกสัมผัสน้ำยา

2. การฟอกสีฟัน

2

2. การฟอกสีฟัน

ทันตแพทย์จะทำการทาน้ำยาฟอกสีฟัน บริเวณตำแหน่งฟันตามsmile line และ กระตุ้นด้วยการฉายแสง Cool light LED 15 นาที โดยจะทำ 3 รอบ แต่ละรอบจะทำการเปลี่ยนน้ำยาฟอกสีฟันใหม่ทุกรอบ โดยใช้ระยัเวลาประมาณ 45 นาที

2. การฟอกสีฟัน

3

เปรียบเทียบสีฟลังฟอกสีฟัน

ทันตแพทย์จะทำการดูดน้ำยาฟอกสีฟันออก และเช็ดทำควาสะอาดบนผิวฟัน หลังจากน้้นจะทำการเทียบสีฟันอีกครั้ง เพื่อเทียบให้เห็นผลลัพธ์ที่ได้อย่างชัดเจนก่อน-หลังฟอกสีฟัน การฟอกสีฟันสามารถทำให้ฟันขาวขึ้นจากเดิมได้ประมาณ 3-8 เฉด ขึ้นอยู่กับการตอบสนองต่อน้ำยาฟอกสีฟันของแต่ละบุคคล พร้อมให้คำแนะนำวิธีดูแลรักษาหลังฟอกสีฟัน เพื่อให้คงสภาพฟันขาวไปนานๆ

Post operative treatment

การดูแลหลังฟอกสีฟัน

1.งดรับประทานอาหารและเครื่องดืมที่มีคุณสมบัติเป็นกรด อาหารรสจัด อาหารร้อนหรือเย็นจนเกินไป ภายหลังการฟอกสีฟัน 2สัปดาห์ เพื่อลดอาการเสียวฟัน หากมีอาการเสียวฟัน แนะนำใช้ยาสีฟันสูตรลดอาการเสียวฟันร่วมด้วย

2.ควรหลีกเลี่ยงอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีสีเข้ม เช่น ชา กาแฟ น้ำอัดลม ไวน์ แกงที่มีสีต่างๆ เพราะจะทำให้สีฟันค่อยๆ เข้มขึ้น หากไม่สามารถหลี่กเลี่ยงได้ ควรใช้หลอดดูดแทนการดื่มจากแก้วโดยตรง และควรบ้วนปากหลังดื่มเสร็จทุกครั้ง

3.งดสูบบุหรี่อย่างน้อย 1สัปดาห์ เพราะการสูบบุหรี่ทำให้เกิดคราบบนผิวฟัน หากทำความสะอาดได้ไม่ดี จะทำให้ฟันกลับมาเหลืองเร็วกว่าคนที่ไม่สูบบหรี่

4.รักษาสุขภาพช่องปากให้สะอาดอยู่เสมอ และควรกลับมารับการตรวจสุขภาพฟันเป็นประจำทุก 6เดือน

5.ภายหลังการฟอกสีฟัน ความขาวของฟันจะไม่คงทนถาวร โดยความขาวใสของสีฟันจะค่อยๆลดลงตามลำดับ สีฟันจะคงอยู่ได้นานแค่ไหนนั้นขึ้นกับการดูแลรักษา และการรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตหลังจากฟอกสีฟันไป

Booking

Call / WhatsApp 

080-2392456

Line

@multident

Follow

  • Line
  • Facebook
  • Instagram
bottom of page