อุดฟัน/Veneer เพื่อความสวยงาม

Ceremic veneer แก้ไขรูปร่างฟันและสีฟัน

เคสแก้วีเนียร์.001.jpeg

อุดฟันปิดช่องว่าง แก้ไขช่องห่างระหว่างฟัน โดยการอุดด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 

เติมปลายฟันที่บิ่น แตกได้ด้วย วัสดุสีเหมือนฟัน

เปลี่ยนวัสดุเดิมที่ติดสี เป็นคราบ ให้ดูสะอาดขึ้นด้วยวัสดุอุดสีเหมือนฟัน